EMDR Hrvatska

Psihoterapijski pristup koji omogućava brže razrješenje emocionalnih poteškoća koristeći urođene sposobnosti mozga za reparaciju traumatskih sjećanja.

O nama


O namaO nama

EMDR Hrvatska je neprofitna organizacija registrirana 2021. godine, sa sjedištem na otoku Rabu. Bavi se promocijom, edukacijom i implementacijom psihoterapijske tehnike EMDR u kliničkom i istraživačkom radu.

Navedene aktivnosti podrazumijevaju:
  • Organizaciju i edukaciju terapeuta iz psihoterapijske metode EMDR
  • Proučavanje i širenje saznanja o doprinosu EMDR tehnike u sferi psihotraumatologije
  • Organizaciju predavanja, radionica i znanstvenih simpozija iz područja suvremenih pristupa u dijagnostici i rehabilitaciji psihotraume
EMDR Hrvatska je punopravni član Europske organizacije EMDR terapeuta, EMDR Europe, krovne organizacije koja radi na promociji, definiranju i očuvanju najviših standarda rada i efikasnosti psihoterapijske tehnike EMDR u kliničkoj praksi, istraživanju i edukaciji.

Danas EMDR Hrvatska okuplja 23 člana koji su završili prvu razinu (LEVEL 1) odnosno drugu razinu (LEVEL 2) EMDR edukacije. Članstvo je otvoreno svim terapeutima koji su završili barem prvu razinu EMDR edukacije od strane akreditiranih edukatora.

Priznanja


Znanstvene publikacije koje potvrđuju efikasnost EMDR terapije

Saznajte više  

Studije o EMDR-u i tretmanu fobija, napada i trauma

Saznajte više  

Priznanja za efikasnost EMDR pristupa u liječenju PTSP-a

Saznajte više  

Usluge


Edukacija

U sklopu EMDR pristupa nudimo niz edukacija za stjecanje potrebnih vještina, sukladno trenutnoj razini znanja - od osnovne, LEVEL 1 edukacije do naprednih modula.

Saznajte više

Terapija

Ovdje ćete naći popis EMDR terapeuta aktivnih u udruzi EMDR Hrvatska. Kako biste kontaktirali izabranog EMDR terapeuta, kontaktirajte nas na: info@emdr-croatia.org

Saznajte više

Aktualno


Tim


Izv.prof.dr.sc. Vesna Šendula-Jengić, dr. med., spec. psihijatar, subspec. forenzičke psihijatrije, EMDR LEVEL 2 terapeut

Predsjednica

Matija Lukač, mag.med.techn, doktorand, terapeut Kibernetike i sistemske psihoterapije pod supervizijom, EMDR LEVEL 2 terapeut

Podpredsjednik

Doc.dr.sc. Suzana Jonovska, dr.med., spec. psihijatar, EMDR LEVEL 2 terapeut

Tajnica

Dr.sc. Vesna Bogdanović, dr.med., spec.psihijatar, psihoterapeut, akreditirani trener EMDR-a Europe, supervizor EMDR Europe, EMDR Practitioner, psihoterapeut sa edukacijom iz Analitičke psihologije

EMDR Europe/EMDR Hrvatska Liaison

Kontakt


  • Palit 91, 51280, Rab, Hrvatska
  • Udruga EMDR Hrvatska