EMDR Hrvatska

Psihoterapijski pristup koji omogućava brže razrješenje emocionalnih poteškoća koristeći urođene sposobnosti mozga za reparaciju traumatskih sjećanja.

O nama imageO nama image

EMDR Hrvatska je neprofitna organizacija registrirana 2021. godine, sa sjedištem na otoku Rabu. Bavi se promocijom, edukacijom i implementacijom psihoterapijske tehnike EMDR u kliničkom i istraživačkom radu.

Navedene aktivnosti podrazumijevaju:
  • Umrežavanje i edukaciju terapeuta iz psihoterapijske metode EMDR
  • Proučavanje i širenje saznanja o doprinosu EMDR tehnike u sferi psihotraumatologije
  • Organizaciju predavanja, radionica i znanstvenih simpozija iz područja suvremenih pristupa u dijagnostici i rehabilitaciji psihotraume
EMDR Hrvatska je od 2021. godine punopravni član Europske organizacije EMDR terapeuta, EMDR Europe Association, krovne organizacije koja radi na promociji, definiranju i očuvanju najviših standarda rada i efikasnosti psihoterapijske tehnike EMDR u kliničkoj praksi, istraživanju i edukaciji.

Također, od 2022. godine EMDR Hrvatska je punopravni član Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH), koji je osnovan s ciljem promicanja psihoterapije kao nezavisne znanstvene discipline i samostalne djelatnosti sukladno odredbama Deklaracije o psihoterapiji iz Strasbourga, razvoja i unapređenja edukacija, istraživanja i praktičnih aktivnosti u području psihoterapije u Hrvatskoj, unapređenja rada udruga članica, međunarodne promidžbe hrvatskih dostignuća u psihoterapijskoj djelatnosti, zakonodavnog uređenja i unapređenja položaja psihoterapeuta u Hrvatskoj.

Danas EMDR Hrvatska okuplja 63 člana koji su educirani u EMDR pristupu. Članstvo je otvoreno svim terapeutima koji su završili barem prvu razinu EMDR edukacije od strane akreditiranih edukatora.
Edukacija

Edukacija

U sklopu EMDR pristupa nudimo niz edukacija za stjecanje potrebnih vještina, sukladno trenutnoj razini znanja - od osnovne edukacije razine 1 i 2 do naprednih modula. Sve edukacije koje provodimo su akreditirane od strane krovne organizacije - EMDR Europe Association.

Saznajte više
Terapija

Terapija

Ovdje ćete naći popis terapeuta aktivnih u udruzi EMDR Hrvatska i razinu stečenih kompetencija vezanih uz EMDR.

Saznajte više

Znanstvene publikacije koje potvrđuju efikasnost EMDR terapije

Saznajte više  

Studije o EMDR-u i tretmanu fobija, napada i trauma

Saznajte više  

Priznanja za efikasnost EMDR pristupa u liječenju PTSP-a

Saznajte više  

Prof.dr.sc. Vesna Šendula-Jengić, dr. med., spec. psihijatar, subspec. forenzičke psihijatrije, EMDR terapeut praktičar u superviziji

Predsjednica

Dr. sc. Matija Lukač, mag.med.techn., terapeut Kibernetike i sistemske psihoterapije, EMDR terapeut praktičar

Podpredsjednik

Doc.dr.sc. Suzana Jonovska, dr.med., spec. psihijatar, EMDR terapeut praktičar u superviziji

Tajnica

Dr.sc. Vesna Bogdanović, dr.med., spec.psihijatar, psihoterapeut, akreditirani trener EMDR-a Europe, supervizor EMDR Europe, EMDR terapeut praktičar, psihoterapeut sa edukacijom iz Analitičke psihologije

EMDR Europe/EMDR Hrvatska Liaison

  • Palit 91, 51280, Rab, Hrvatska
  • Udruga EMDR Hrvatska