EMDR SEMINAR "UTILIZATION OF EMDR THERAPY IN THE TREATMENT OF COMPLEX TRAUMA AND DISSOCIATIVE SYMPTOMS" // RAB

11-13.06.2024. (krajnji rok za prijave 11.05.2024.)

Naučite kako učinkovito liječiti klijente sa složenom traumom od dr. sc. Rogera Solomona, jednog od vodećih svjetskih stručnjaka koji EMDR tretman primjenjuje na fenomene tugovanja, trauma, složenih trauma i disocijacija.

  • Palit 91, 51280, Rab, Hrvatska
  • Udruga EMDR Hrvatska

Broj mjesta je ograničen, prijave zaprimamo do 11.05.2024.!

*
*
O nama imageO nama image

EMDR Hrvatska je neprofitna organizacija registrirana 2021. godine, sa sjedištem na otoku Rabu. Bavi se promocijom, edukacijom i implementacijom psihoterapijske tehnike EMDR u kliničkom i istraživačkom radu.

Navedene aktivnosti podrazumijevaju:
  • Umrežavanje i edukaciju terapeuta iz psihoterapijske metode EMDR
  • Proučavanje i širenje saznanja o doprinosu EMDR tehnike u sferi psihotraumatologije
  • Organizaciju predavanja, radionica i znanstvenih simpozija iz područja suvremenih pristupa u dijagnostici i rehabilitaciji psihotraume
EMDR Hrvatska je od 2021. godine punopravni član Europske organizacije EMDR terapeuta, EMDR Europe Association, krovne organizacije koja radi na promociji, definiranju i očuvanju najviših standarda rada i efikasnosti psihoterapijske tehnike EMDR u kliničkoj praksi, istraživanju i edukaciji.

Također, od 2022. godine EMDR Hrvatska je punopravni član Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH), koji je osnovan s ciljem promicanja psihoterapije kao nezavisne znanstvene discipline i samostalne djelatnosti sukladno odredbama Deklaracije o psihoterapiji iz Strasbourga, razvoja i unapređenja edukacija, istraživanja i praktičnih aktivnosti u području psihoterapije u Hrvatskoj, unapređenja rada udruga članica, međunarodne promidžbe hrvatskih dostignuća u psihoterapijskoj djelatnosti, zakonodavnog uređenja i unapređenja položaja psihoterapeuta u Hrvatskoj.

Danas EMDR Hrvatska okuplja 63 člana koji su educirani u EMDR pristupu. Članstvo je otvoreno svim terapeutima koji su završili barem prvu razinu EMDR edukacije od strane akreditiranih edukatora.
Edukacija

Edukacija

U sklopu EMDR pristupa nudimo niz edukacija za stjecanje potrebnih vještina, sukladno trenutnoj razini znanja - od osnovne edukacije razine 1 i 2 do naprednih modula. Sve edukacije koje provodimo su akreditirane od strane krovne organizacije - EMDR Europe Association.

Saznajte više
Terapija

Terapija

Ovdje ćete naći popis terapeuta aktivnih u udruzi EMDR Hrvatska i razinu stečenih kompetencija vezanih uz EMDR.

Saznajte više

Znanstvene publikacije koje potvrđuju efikasnost EMDR terapije

Saznajte više  

Studije o EMDR-u i tretmanu fobija, napada i trauma

Saznajte više  

Priznanja za efikasnost EMDR pristupa u liječenju PTSP-a

Saznajte više  

Prof.dr.sc. Vesna Šendula-Jengić, dr. med., spec. psihijatar, subspec. forenzičke psihijatrije, EMDR terapeut praktičar u superviziji

Predsjednica

Dr. sc. Matija Lukač, mag.med.techn., terapeut Kibernetike i sistemske psihoterapije, EMDR terapeut praktičar

Podpredsjednik

Doc.dr.sc. Suzana Jonovska, dr.med., spec. psihijatar, EMDR terapeut praktičar u superviziji

Tajnica

Dr.sc. Vesna Bogdanović, dr.med., spec.psihijatar, psihoterapeut, akreditirani trener EMDR-a Europe, supervizor EMDR Europe, EMDR terapeut praktičar, psihoterapeut sa edukacijom iz Analitičke psihologije

EMDR Europe/EMDR Hrvatska Liaison

  • Palit 91, 51280, Rab, Hrvatska
  • Udruga EMDR Hrvatska