ONLINE STRUČNI SEMINAR
"NEUROBIOLOGICALLY TARGETED EMDR TREATMENT OF
DEPRESSION"

Subota, 3.12.2022., bez naknade za članove nacionalnih EMDR udruga iz Hrvatske, Slovenije,
Srbije te Bosne i Hercegovine, 500,00 kn za sve ostale EMDR terapeute.
Prijave do 30.11. na info@emdr-croatia.org

  •  30.06.2022. 15:40

Upravo završeni trodnevni EMDR seminar „Introduction to Treatment of Trauma Related Dissociation with EMDR Therapy“ bio je namijenjen polaznicima koji su prethodno uspješno završili EMDR edukacije razine 1 i razine 2 (osnovna razina), a bavio se teorijom strukturne disocijacije osobnosti kako bi se sudionicima omogućilo razumijevanje kliničkih fenomena i simptoma koji prate tešku traumatizaciju.

  •  27.06.2022. 13:25

Iza nas je peta po redu edukacija u organizaciji EMDR Hrvatska u nešto više od godine dana postojanja. Održana je u Insuli – županijskoj specijalnoj bolnici za psihijatriju i rehabilitaciju, koja već ima desetak stručnjaka sa završenom EMDR edukacijom na obje osnovne razine (razina 1+2) i gdje se uspješno provode programi liječenja koji, uz primjenu ostalih psihoterapijskih pristupa, uključuju i ovu komplementarnu tehniku. Upravo završena edukacija razine 1 je motivirala psihoterapeute da se odazovu u najvećem broju do sada, što je pokazatelj da EMDR psihoterapijska tehnika dobiva sve veću prepoznatljivost u Hrvatskoj.

  •  23.01.2022. 15:55

Udruga EMDR Hrvatska je pod pokroviteljstvom EMDR Europe Association i u suradnji s udrugom EMDR Italia 22. siječnja 2022. uspješno ugostila izvanrednu edukaciju o grupnoj EMDR terapiji, koja je izazvala veliki regionalni interes. Sudjelovalo je 95 terapeuta iz regije – 33 iz Hrvatske, 33 iz Srbije, 22 iz Bosne i Hercegovine, pet iz Slovenije i dvoje iz Makedonije.

O nama imageO nama image

EMDR Hrvatska je neprofitna organizacija registrirana 2021. godine, sa sjedištem na otoku Rabu. Bavi se promocijom, edukacijom i implementacijom psihoterapijske tehnike EMDR u kliničkom i istraživačkom radu.

Navedene aktivnosti podrazumijevaju:
  • Umrežavanje i edukaciju terapeuta iz psihoterapijske metode EMDR
  • Proučavanje i širenje saznanja o doprinosu EMDR tehnike u sferi psihotraumatologije
  • Organizaciju predavanja, radionica i znanstvenih simpozija iz područja suvremenih pristupa u dijagnostici i rehabilitaciji psihotraume
EMDR Hrvatska je punopravni član Europske organizacije EMDR terapeuta, EMDR Europe, krovne organizacije koja radi na promociji, definiranju i očuvanju najviših standarda rada i efikasnosti psihoterapijske tehnike EMDR u kliničkoj praksi, istraživanju i edukaciji.

Danas EMDR Hrvatska okuplja 48 članova koji su educirani u EMDR pristupu. Članstvo je otvoreno svim terapeutima koji su završili barem prvu razinu EMDR edukacije od strane akreditiranih edukatora.
Prijave za edukaciju EMDR RAB // RAZINA 2 su zatvorene.
  • Palit 91, 51280, Rab, Hrvatska
  • Udruga EMDR Hrvatska
*
*
*

Znanstvene publikacije koje potvrđuju efikasnost EMDR terapije

Saznajte više  

Studije o EMDR-u i tretmanu fobija, napada i trauma

Saznajte više  

Priznanja za efikasnost EMDR pristupa u liječenju PTSP-a

Saznajte više  
Edukacija

Edukacija

U sklopu EMDR pristupa nudimo niz edukacija za stjecanje potrebnih vještina, sukladno trenutnoj razini znanja - od osnovne, LEVEL 1 edukacije do naprednih modula. Sve edukacije koje provodimo su akreditirane od strane krovne organizacije - EMDR Europe Association.

Saznajte više
Terapija

Terapija

Ovdje ćete naći popis EMDR terapeuta aktivnih u udruzi EMDR Hrvatska. Kako biste kontaktirali izabranog EMDR terapeuta, ispunite obrazac za prijavu na mrežnoj stranici ili nas kontaktirajte na: info@emdr-croatia.org

Saznajte više

Izv.prof.dr.sc. Vesna Šendula-Jengić, dr. med., spec. psihijatar, subspec. forenzičke psihijatrije, EMDR LEVEL 2 terapeut

Predsjednica

Matija Lukač, mag.med.techn, doktorand, terapeut Kibernetike i sistemske psihoterapije pod supervizijom, EMDR LEVEL 2 terapeut

Podpredsjednik

Doc.dr.sc. Suzana Jonovska, dr.med., spec. psihijatar, EMDR LEVEL 2 terapeut

Tajnica

Dr.sc. Vesna Bogdanović, dr.med., spec.psihijatar, psihoterapeut, akreditirani trener EMDR-a Europe, supervizor EMDR Europe, EMDR Practitioner, psihoterapeut sa edukacijom iz Analitičke psihologije

EMDR Europe/EMDR Hrvatska Liaison

  • Palit 91, 51280, Rab, Hrvatska
  • Udruga EMDR Hrvatska