Edukacija

AKREDITIRANE EMDR EDUKACIJE

Sve edukacije koje nudi EMDR Hrvatska akreditirane su od strane krovne organizacije - EMDR Europe Association. O edukacijama akreditiranima od strane EMDR Europe više možete pročitati ovdje EMDR Europe Accredited Training.pdf

EMDR LEVEL 1

Edukativni seminar EMDR 1 (LEVEL 1) mogu pohađati psihoterapeuti, psiholozi, psihijatri, liječnici na specijalizaciji sa značajnim kliničkim iskustvom. Po završetku seminara polaznici dobivaju certifikat o završenoj edukaciji koji autorizira primjenu EMDR pristupa u kliničkom i istraživačkom radu izdan od strane EMDR Instituta USA/Europe.

EMDR  LEVEL 2

Edukativni seminar EMDR 2 (LEVEL 2) mogu pohađati psihoterapeuti, psiholozi, psihijatri, liječnici na specijalizaciji sa značajnim kliničkim iskustvom koji su završili osnovnu razinu edukacije EMDR-a (EMDR LEVEL 1). Po završetku seminara polaznici dobivaju certifikat o završenoj edukaciji koji autorizira primjenu EMDR-a u kliničkom i istraživačkom radu izdan od strane EMDR Instituta USA/Europe.

EMDR Advanced

Edukativni seminar EMDR Advanced mogu pohađati psihoterapeuti, psiholozi, psihijatri, liječnici na specijalizaciji sa značajnim kliničkim iskustvom koji su završili osnovnu razinu edukacije iz EMDR pristupa (LEVEL 1) i razinu 2 (LEVEL 2). Po završetku seminara polaznici dobivaju certifikat o završenoj edukaciji koji omogućuje primjenu EMDR-a u kliničkom i istraživačkom radu izdan od strane EMDR Instituta USA/Europe.

Kriteriji za akreditaciju EMDR terapeuta

Uvjeti za akreditaciju EMDR terapeuta definirani su i određeni od strane nacionalne asocijacije EMDR Hrvatska, a slijede smjernice certifikacije europske asocijacije EMDR terapeuta (EMDR Europe Association). Službene organizacije koja promovira i utvrđuje najviše standarde izvrsnosti i cjelovitosti EMDR-a u kliničkoj praksi, istraživanju i edukaciji.

Navedeni kriteriji osiguravaju:

 • Maksimalnu kvalitetu prenošenja i stjecanja znanja iz područja EMDR-a
 • Etičnost EMDR modaliteta primjene u kliničkoj praksi
 • Vjerodostojnost principa terapijskog rada
 • Praćenje i rad na svim aspektima sigurnosti klijenta u terapiji
 • Rad na osiguranju vjerodostojnosti istraživačkog rada vezanog uz EMDR

Certifikacija u okviru EMDR-a predviđa pet različitih modula:

1. Certifikat o završenoj osnovnoj razini (LEVEL 1) EMDR (36 sati)

2. Certifikat o završenoj osnovnoj razini (LEVEL 1+LEVEL 2) EMDR (36 sati+36 sati)

3. Certifikat o završenoj naprednoj razini (EMDR Advanced - 36sati)

Akreditacija od strane nacionalne i europske asocijacije podrazumijeva daljnji tijek certifikacije:

4. EMDR terapeut praktičar (EMDR Europe Practitioner)

Uvjeti za stjecanje ovog statusa su:

 • Završena edukacija na obje osnovne razine (LEVEL 1+LEVEL 2)
 • Obavljeno najmanje 20 sati supervizije sa imenovanim supervizorima EMDR i ostalih 20 sati obavljenih preko participacije na specifičnim EMDR seminarima (Advance Course ili dr.), internacionalnim kongresima EMDR-a ili dodatnim satovima individualne ili grupne supervizije.
 • Obavljeno najmanje 50 EMDR seansi
 • Tretirano najmanje 25 klijenata
 • Supervizor mora ocijeniti rad terapeuta direktnim praćenjem terapijskog rada sa klijentom ili procjenom temeljem video snimke EMDR seanse
 • Dvije reference od strane supervizora EMDR-a ili barem jedna od supervizora EMDR-a i druga od kolege koji poznaje profesionalne kvalitete terapeuta koji aplicira za zvanje Praktičara
 • Pristupnik je član neke od asocijacija članica EMDR Europe Association

5. EMDR supervizor (EMDR EUROPE Consultant)

Udruga EMDR Hrvatska i EMDR Europe Association pridodaju veliki značaj ulozi supervizora za budući razvoj EMDR-a. supervizori EMDR-a imaju veliku ulogu i odgovornost u zaštiti kvalitete psihoterapijskog rada s visokim standardima kliničke prakse s EMDR modalitetom. Stoga supervizori EMDR-a moraju posjedovati kvalitete za supervizijski rad kao i sposobnost u prenošenju znanja iz EMDR-a.

Da bi pojedinac stekao status EMDR supervizora, EMDR praktičari moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 1. Najmanje tri godine iskustva po stjecanju zvanja EMDR terapeuta praktičara
 2. Brojni odrađeni tretmani klijenata sa različitim dijagnozama na različitim nivoima kompleksnosti
 3. Obavljeno najmanje 300 EMDR seansi
 4. Tretirano najmanje 75 klijenata
 5. Demonstrirati kompetentnost u supervizijskom radu sa EMDR-om (minimum 20 sati)
 6. Kontinuirano participirati u kliničkoj superviziji EMDR terapije
 7. Posjedovati certifikat o uspješno završenom treningu za supervizore akreditiranom od strane europske asocijacije EMDR i od strane nacionalne organizacije
 8. Najmanje 24 sata EMDR kontinuirane profesionalne edukacije od stjecanja zvanja EMDR terapeut praktičar
 9. Mogućnost procjene preko tri video uratka ili in vivo rada jedne EMDR seanse, jedne individualne i jedne grupne supervizije

Akreditirani EMDR tečajevi/seminari

EMDR terapija je od 2010. godine priznata kao psihoterapijska metoda (Prochaska & Nocross, 2010). 2011. godine Administracija za mentalno zdravlje i zloupotrebu supstanci (SAMHSA), uvrstila je EMDR u kategoriju terapije utemeljene na dokazima, kao jednu od najefikasnijih metoda u liječenju anksioznosti, depresije i PTSP-a. Od 2013. godine EMDR je uključen u preporuke koje daje Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO) kao psihoterapije indicirane za liječenje PTSP-a kod djece, adolescenata i odraslih. Ovo priznanje se temelji na rezultatima efikasnosti u tretmanu PTSP-a, objavljenim u 24 randomizirane kliničke studije i brojnim meta-analizama. Navedene meta-analize ističu potrebu za strogom primjenom EMDR-a i poštovanje EMDR standardiziranog protokola kako bi  se tretman ispravno proveo te se pri tome ostvarili najbolji rezultati.

Učenje ovog pristupa zahtijeva složen i sveobuhvatan edukacijski program, a EMDR nacionalne asocijacije su se obvezale da ga u svojim zemljama provedu na homogen i strukturirani način. Na osnovu rezultata istraživanja, ova metoda se kontinuirano revidira i ažurira, a istovremeno i stalno procjenjuje kako bi se osigurali najviši standardi edukacije. Ove smjernice utvrđuje i definira EMDR Europe Association.

Treneri iz različitih zemalja se obučavaju i ocjenjuju od strane međunarodnih rukovodećih tijela koji su ovlašteni za izdavanje akreditacija za EMDR edukaciju. Svaka zemlja članica, preko svoje nacionalne EMDR Asocijacije, odgovorna je za organizaciju EMDR edukacije, čiji polaznici zatim postaju članovi asocijacije i dalje dobivaju najnovije informacije i imaju pristup specijaliziranim seminarima.

Visoka efikasnost i empirijska podrška EMDR terapije dovela je do brojnih imitacija, od kojih svaka uzima neke od elemenata, miješa ih s drugim postupcima i naziva različitim imenima, ili pokušava reproducirati EMDR edukaciju bez poštovanja internacionalnih standarda i provjera kvalitete. Ovi tečajevi ne garantiraju pravilno učenje EMDR-a niti su priznati od strane nacionalnih EMDR Asocijacija niti EMDR Europe Association. Kroz ovakve tečajeve, terapeuti ne mogu dobiti internacionalni certifikat, niti pohađati specijalizirane EMDR seminare.

U svakoj europskoj zemlji, nacionalne EMDR asocijacije uspostavljaju suradnju s različitim institucijama, profesionalnim udruženjima, fakultetima i javnim organizacijama kako bi se osigurali najviši standardi kvalitete i zaštitili terapeuti educirani na službenim akreditiranim EMDR edukacijama, a pacijentima zagarantirala kvalificirana pomoć.

Uloga nacionalnih EMDR asocijacija ne svodi se isključivo na kontrolu kvalitete EMDR edukacije. One pored toga promoviraju istraživanja u području EMDR-a, sudjeluju u humanitarnim inicijativama i nude razne aktivnosti i kontinuiranu edukaciju svojim članovima.

EMDR Hrvatska predstavlja udrugu EMDR terapeuta čiji se punopravni član može postati po završetku osnovne razine edukacije „LEVEL 1“, te prihvaćanjem odredbi Statuta udruge EMDR Hrvatska.