Prof.dr.sc. Vesna Šendula-Jengić, dr. med., spec. psihijatar, subspec. forenzičke psihijatrije, EMDR terapeut praktičar u superviziji

Predsjednica

Dr. sc. Matija Lukač, mag.med.techn., terapeut Kibernetike i sistemske psihoterapije, EMDR terapeut praktičar

Podpredsjednik

Doc.dr.sc. Suzana Jonovska, dr.med., spec. psihijatar, EMDR terapeut praktičar u superviziji

Tajnica

Dr.sc. Vesna Bogdanović, dr.med., spec.psihijatar, psihoterapeut, akreditirani trener EMDR-a Europe, supervizor EMDR Europe, EMDR terapeut praktičar, psihoterapeut sa edukacijom iz Analitičke psihologije

EMDR Europe/EMDR Hrvatska Liaison