Usluge


Edukacija

U sklopu EMDR pristupa nudimo niz edukacija za stjecanje potrebnih vještina, sukladno trenutnoj razini znanja - od osnovne, LEVEL 1 edukacije do naprednih modula.

Saznajte više

Terapija

Ovdje ćete naći popis EMDR terapeuta aktivnih u udruzi EMDR Hrvatska. Kako biste kontaktirali izabranog EMDR terapeuta, kontaktirajte nas na: info@emdr-croatia.org

Saznajte više