Edukacija

Edukacija

U sklopu EMDR pristupa nudimo niz edukacija za stjecanje potrebnih vještina, sukladno trenutnoj razini znanja - od osnovne edukacije razine 1 i 2 do naprednih modula. Sve edukacije koje provodimo su akreditirane od strane krovne organizacije - EMDR Europe Association.

Saznajte više
Terapija

Terapija

Ovdje ćete naći popis terapeuta aktivnih u udruzi EMDR Hrvatska i razinu stečenih kompetencija vezanih uz EMDR.

Saznajte više