Terapija

Ovdje ćete naći popis terapeuta aktivnih u udruzi EMDR Hrvatska i razinu stečenih kompetencija vezanih uz EMDR:


EMDR SUPERVIZORI

Bogdanović, Vesna - EMDR supervizor, Milano (Italija)

Pevec, Jadranka - EMDR supervizor, Zagreb (Hrvatska)


EMDR TERAPEUTI PRAKTIČARI

Kostelić-Martić, Andreja - EMDR terapeut praktičar, Zagreb (Hrvatska)

Lukač, Matija - EMDR terapeut praktičar, Rab (Hrvatska)


EMDR TERAPEUTI PRAKTIČARI U SUPERVIZIJI

Glavaš, Mateja - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Jonovska, Suzana - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Milanja, Ivica - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Zadar (Hrvatska)

Radošević, Željka - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Dugopolje (Hrvatska)

Ravnić, Bernarda - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Šendula-Jengić, Vesna - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Šoh, Staša - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Zagreb (Hrvatska)

Štimac, Marica - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Zaharija, Ira - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)


ZAVRŠENA EMDR EDUKACIJA RAZINE 3

Kovačević, Kristina - završena EMDR edukacija razine 3, Zagreb (Hrvatska)


ZAVRŠENA EMDR EDUKACIJA RAZINE 2

Antunović, Dino - završena EMDR edukacija razine 2, Zagreb/Berlin (Hrvatska/Njemačka)

Babić-Čikeš, Ana - završena EMDR edukacija razine 2, Osijek (Hrvatska)

Bencun Gumzej, Polona - završena EMDR edukacija razine 2, Zadar (Hrvatska)

Bezić, Maja - završena EMDR edukacija razine 2, Rab (Hrvatska)

Blagojević, Darko - završena EMDR edukacija razine 2, Split (Hrvatska)

Butorac, Danko - završena EMDR edukacija razine 2, Senj (Hrvatska)

Čargonja, Paola - završena EMDR edukacija razine 2, Rab (Hrvatska)

Čepin, Dijana - završena EMDR edukacija razine 2, Rab (Hrvatska)

Dabov, Tamara - završena EMDR edukacija razine 2, Šibenik (Hrvatska)

Denona, Ines - završena EMDR edukacija razine 2, Rijeka (Hrvatska)

Duspara, Ljubica - završena EMDR edukacija razine 2, Zagreb (Hrvatska)

Garašić, Ivana - završena EMDR edukacija razine 2, Samobor (Hrvatska)

Grabar Kruljac, Mirjana - završena EMDR edukacija razine 2, Varaždin (Hrvatska)

Gušćić, Ivana - završena EMDR edukacija razine 2, Rab (Hrvatska)

Habijanec, Borna - završena EMDR edukacija razine 2, Zagreb (Hrvatska) 

Hemen Erdeli, Ivona - završena EMDR edukacija razine 2, Zagreb (Hrvatska)

Jurjević, Irena - završena EMDR edukacija razine 2, Zadar (Hrvatska)

Kapović, Ivan - završena EMDR edukacija razine 2, Rab (Hrvatska)

Katalinić, Mihael - završena EMDR edukacija razine 2, Rab (Hrvatska)

Kopf, Tamara - završena EMDR edukacija razine 2, Osijek (Hrvatska)

Kopričanec, Kristina - završena EMDR edukacija razine 2, Varaždin (Hrvatska)

Kralj, Alenka - završena EMDR edukacija razine 2, Pula (Hrvatska)

Kraljević, Kristina - završena EMDR edukacija razine 2, Zagreb (Hrvatska)

Lederer, Petra - završena EMDR edukacija razine 2, Zagreb (Hrvatska)

Matušan Grgurić, Helena - završena EMDR edukacija razine 2, Rab (Hrvatska)

Mehanović, Amina - završena EMDR edukacija razine 2, Ljubljana (Slovenija)

Melcher, Anja - završena EMDR edukacija razine 2, Zagreb (Hrvatska)

Mostarac, Ivana - završena EMDR edukacija razine 2, Metković (Hrvatska)

Paliska, Martina - završena EMDR edukacija razine 2, Poreč (Hrvatska)

Paparić, Ena - završena EMDR edukacija razine 2, Rab (Hrvatska)

Penko, Jerica - završena EMDR edukacija razine 2, Ilirska Bistrica (Slovenija)

Prassel, Barbara - završena EMDR edukacija razine 2, Bled (Slovenija)

Pušnik, Aleksandra - završena EMDR edukacija razine 2, Visoko (Slovenija)

Rančić Dopuđ, Dunja - završena EMDR edukacija razine 2, Šibenik (Hrvatska)

Šelendić, Mislav - završena EMDR edukacija razine 2, Zagreb (Hrvatska)

Trboglav Podvorac, Martina - završena EMDR edukacija razine 2, Zagreb (Hrvatska)

Veir Labaš, Sonja - završena EMDR edukacija razine 2, Varaždin (Hrvatska)

Vidov, Nikolina - završena EMDR edukacija razine 2, Zadar (Hrvatska)

Vincelj Bele, Lana - završena EMDR edukacija razine 2, Zagreb (Hrvatska)

Vujić, Zorica - završena EMDR edukacija razine 2, Rab (Hrvatska)

Žorž Miketek, Alida - završena EMDR edukacija razine 2, Zagreb (Hrvatska)


ZAVRŠENA EMDR EDUKACIJA RAZINE 1

Bokić Sabolić, Anđelina - završena EMDR edukacija razine 1, Zagreb (Hrvatska)

Čanić, Sandra - završena EMDR edukacija razine 1, Split (Hrvatska)

Kardoš, Jasmina - završena EMDR edukacija razine 1, Rijeka (Hrvatska)

Popijač Tomšić, Sandra - završena EMDR edukacija razine 1, Varaždin (Hrvatska)

Rašić Radauš, Helena - završena EMDR edukacija razine 1, Zagreb (Hrvatska)

Skoko, Petra - završena EMDR edukacija razine 1, Zagreb (Hrvatska)

Šimunović, Dubravka - završena EMDR edukacija razine 1, Zagreb (Hrvatska)

Šimunović, Mara - završena EMDR edukacija razine 1, Zagreb (Hrvatska)