Terapija

Ovdje ćete naći popis EMDR terapeuta aktivnih u udruzi EMDR Hrvatska:

Antunović, Dino - EMDR LEVEL 2, Zagreb/Berlin (Hrvatska/Njemačka)

Babić, Nikola - EMDR LEVEL 2, Rab (Hrvatska)

Babić-Čikeš, Ana - EMDR LEVEL 2, Osijek (Hrvatska)

Bencun Gumzej, Polona - EMDR LEVEL 2, Zadar (Hrvatska)

Bezić, Maja - EMDR LEVEL 2, Rab (Hrvatska)

Blagojević, Darko - EMDR LEVEL 2, Split (Hrvatska)

Bokić Sabolić, Anđelina - EMDR LEVEL 1, Zagreb (Hrvatska)

Butorac, Danko - EMDR LEVEL 2, Senj (Hrvatska)

Čanić, Sandra - EMDR LEVEL 1, Split (Hrvatska)

Čepin, Dijana - EMDR LEVEL 2, Rab (Hrvatska)

Dabov, Tamara - EMDR LEVEL 2, Šibenik (Hrvatska)

Denona, Ines - EMDR LEVEL 2, Rijeka (Hrvatska)

Domić, Robert - EMDR LEVEL 2, Rab (Hrvatska)

Duspara, Ljubica - EMDR LEVEL 2, Zagreb (Hrvatska)

Garašić, Ivana - EMDR LEVEL 2, Samobor (Hrvatska)

Glavaš, Mateja - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Grabar Kruljac, Mirjana - EMDR LEVEL 2, Varaždin (Hrvatska)

Gušćić, Ivana - EMDR LEVEL 2, Rab (Hrvatska)

Habijanec, Borna - EMDR level 2, Zagreb (Hrvatska) 

Hemen, Ivona - EMDR level 2, Zagreb (Hrvatska)

Jonovska, Suzana - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Jurjević, Irena - EMDR LEVEL 2, Zadar (Hrvatska)

Kardoš, Jasmina - EMDR LEVEL 1, Rijeka (Hrvatska)

Katalinić, Mihael - EMDR LEVEL 2, Rab (Hrvatska)

Kopf, Tamara - EMDR LEVEL 2, Osijek (Hrvatska)

Kopričanec, Kristina - EMDR LEVEL 2, Varaždin (Hrvatska)

Kostelić-Martić, Andreja - EMDR terapeut praktičar, Zagreb (Hrvatska)

Kovačević, Kristina - EMDR LEVEL 3, Zagreb (Hrvatska)

Kralj, Alenka - EMDR LEVEL 2, Pula (Hrvatska)

Lederer, Petra - EMDR LEVEL 2, Zagreb (Hrvatska)

Lukač, Matija - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Matušan Grgurić, Helena - EMDR LEVEL 2, Rab (Hrvatska)

Matušan, Roberto - EMDR LEVEL 2, Rab (Hrvatska)

Mehanović, Amina - EMDR LEVEL 2, Ljubljana (Slovenija)

Melcher, Anja - EMDR LEVEL 2, Zagreb (Hrvatska)

Milanja, Ivica - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Zadar (Hrvatska)

Milković, Marina - EMDR LEVEL 1, Zagreb (Hrvatska)

Mostarac, Ivana - EMDR LEVEL 2, Metković (Hrvatska)

Paliska, Martina - EMDR LEVEL 2, Poreč (Hrvatska)

Penko, Jerica - EMDR LEVEL 2, Ilirska Bistrica (Slovenija)

Pevec, Jadranka - EMDR supervizor, Zagreb (Hrvatska)

Petrovčić, Davor - EMDR LEVEL 2, Zagreb (Hrvatska)

Popijač Tomšić, Sandra - EMDR LEVEL 1, Varaždin (Hrvatska)

Prassel, Barbara - EMDR LEVEL 2, Bled (Slovenija)

Pušnik, Aleksandra - EMDR LEVEL 2, Visoko (Slovenija)

Radošević, Željka - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Dugopolje (Hrvatska)

Rančić Dopuđ, Dunja - EMDR LEVEL 2, Šibenik (Hrvatska)

Rašić Radauš, Helena - EMDR LEVEL 1, Zagreb (Hrvatska)

Ravnić, Bernarda - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Skoko, Petra - EMDR level 1, Zagreb (Hrvatska)

Stojanović, Kristina - EMDR level 2, Zagreb (Hrvatska)

Šendula-Jengić, Vesna - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Šimunović, Dubravka - EMDR level 1, Zagreb (Hrvatska)

Šimunović, Mara - EMDR LEVEL 1, Zagreb (Hrvatska)

Šoh, Staša - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Zagreb (Hrvatska)

Štimac, Marica - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Trboglav Podvorac, Martina - EMDR LEVEL 2, Zagreb (Hrvatska)

Veir Labaš, Sonja - EMDR level 2, Varaždin (Hrvatska)

Vidov, Nikolina - EMDR level 2, Zadar (Hrvatska)

Vincelj Bele, Lana - EMDR LEVEL 2, Zagreb (Hrvatska)

Vujić, Zorica - EMDR LEVEL 2, Rab (Hrvatska)

Zaharija, Ira - EMDR terapeut praktičar u superviziji, Rab (Hrvatska)

Žorž Miketek, Alida - EMDR LEVEL 2, Zagreb (Hrvatska)