Terapija

Ovdje ćete naći popis EMDR terapeuta aktivnih u udruzi EMDR Hrvatska. Kako biste kontaktirali izabranog EMDR terapeuta, ispunite obrazac za prijavu na mrežnoj stranici ili nas kontaktirajte na: info@emdr-croatia.org

Babić, Nikola - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Babić-Čikeš, Ana - EMDR LEVEL 2 terapeut, Osijek (Hrvatska)

Bencun Gumzej, Polona - EMDR LEVEL 2 terapeut, Zadar (Hrvatska)

Bezić, Maja - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Blagojević, Darko - EMDR LEVEL 2 terapeut, Split (Hrvatska)

Bokić Sabolić, Anđelina - EMDR LEVEL 1 terapeut, Zagreb (Hrvatska)

Čanić, Sandra - EMDR LEVEL 1 terapeut, Split (Hrvatska)

Čepin, Dijana - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Denona, Ines - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rijeka (Hrvatska)

Domić, Robert - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Duspara, Ljubica - EMDR LEVEL 2 terapeut, Zagreb (Hrvatska)

Garašić, Ivana - EMDR LEVEL 2 terapeut, Samobor (Hrvatska)

Glavaš, Mateja - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Guščić, Ivana - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Jonovska, Suzana - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Jurjević, Irena - EMDR LEVEL 2 terapeut, Zadar (Hrvatska)

Kardoš, Jasmina - EMDR LEVEL 1 terapeut, Rijeka (Hrvatska)

Katalinić, Mihael - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Kopf, Tamara - EMDR LEVEL 2 terapeut, Osijek (Hrvatska)

Kopričanec, Kristina - EMDR LEVEL 2 terapeut, Varaždin (Hrvatska)

Kostelić-Martić, Andreja - EMDR terapeut praktičar, Zagreb (Hrvatska)

Kovačević, Kristina - EMDR LEVEL 3 terapeut, Zagreb (Hrvatska)

Lukač, Matija - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Matušan Grgurić, Helena - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Matušan, Roberto - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Mehanović, Amina - EMDR LEVEL 2 terapeut, Ljubljana (Slovenija)

Melcher, Anja - EMDR LEVEL 2 terapeut, Zagreb (Hrvatska)

Milanja, Ivica - EMDR LEVEL 2 terapeut, Zadar (Hrvatska)

Milković, Marina - EMDR LEVEL 1 terapeut, Zagreb (Hrvatska)

Paliska, Martina - EMDR LEVEL 2 terapeut, Poreč (Hrvatska)

Penko, Jerica - EMDR LEVEL 2 terapeut, Ilirska Bistrica (Slovenija)

Pevec, Jadranka - EMDR supervizor, Zagreb (Hrvatska)

Petrovčić, Davor - EMDR LEVEL 2 terapeut, Zagreb (Hrvatska)

Popijač Tomšić, Sandra - EMDR LEVEL 1 terapeut, Varaždin (Hrvatska)

Prassel, Barbara - EMDR LEVEL 2 terapeut, Bled (Slovenija)

Pušnik, Aleksandra - EMDR LEVEL 2 terapeut, Visoko (Slovenija)

Rašić Radauš, Helena - EMDR LEVEL 1 terapeut, Zagreb (Hrvatska)

Ravnić, Bernarda - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Stojanović, Kristina - EMDR level 2 terapeut, Zagreb (Hrvatska)

Šendula-Jengić, Vesna - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Šimunović, Mara - EMDR LEVEL 1 terapeut, Zagreb (Hrvatska)

Šoh, Staša - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Štimac, Marica - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Trboglav Podvorac, Martina - EMDR LEVEL 2 terapeut, Zagreb (Hrvatska)

Vincelj Bele, Lana - EMDR LEVEL 2 terapeut, Zagreb (Hrvatska)

Vujić, Zorica - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Zaharija, Ira - EMDR LEVEL 2 terapeut, Rab (Hrvatska)

Žorž Miketek, Alida - EMDR LEVEL 2 terapeut, Zagreb (Hrvatska)