Pristup EMDR terapije odvija se u tri pravca:
  • Rad na traumatskim doživljajima iz prošlosti
  • Na aktualnoj stresnoj situaciji
  • Anticipaciji rješavanja problema u budućnosti
EMDR terapija može trajati od najmanje 1-3 seanse do godinu i više u slučaju kompleksnih problematika. Vrsta problema, životne okolnosti i entitet traume određuje dužinu terapije. EMDR terapija može biti korištena i u toku rada sa svim ostalim konvencionalnim oblicima psihoterapije.

Rezultati istraživanja sugeriraju efikasnost EMDR terapije u liječenju PTSP-a – APA(2004), NICE (2005). Publikacije o kliničkom radu EMDR terapeuta govore o efikasnosti ove psihoterapijske tehnike i u sljedećim psihijatrijskim oboljenjima:
  • Panični poremećaji
  • Disocijativni poremećaji
  • Anksiozni poremećaji
  • Afektivni poremećaji
  • Poremećaji ličnosti
  • Poremećaji ishrane
  • Traume prouzrokovane torturom, seksualnim zlostavljanjem

U EMDR-u terapeut radi zajedno s klijentom na identifikaciji specifičnog problema koji će biti prorađivan tijekom psihoterapijskog procesa. Uz pomoć strukturiranog terapijskog protokola, koji se sastoji od osam faza, terapeut vodi klijenta do opisa traumatskog događaja i do prepoznavanja disfunkcionalnog aspekta, pomažući mu odrediti najvažnije uznemiravajuće elemente sjećanja.

Terapeut pomaže klijentu da identificira negativne misli koje su vezane za najgore momente sjećanja na događaj. Terapeut pomaže klijentu da elaborira uz pomoć pokreta očiju ili drugih oblika bilateralne stimulacije mozga. U toku blokova sa bilateralnom stimulacijom, klijent proživljava razne aspekte inicijalnog sjećanja kao i druge asocijativno vezane trenutke iz života. Terapeut prekida pokrete očiju ili neki od drugih korištenih oblika bilateralne stimulacije u određenim intervalima potvrđujući adekvatnu elaboraciju koju verbalizira klijent. Terapeut ubrzava procesiranje psihoterapijskim intervencijama određujući smjer uznemiravajućeg događaja. Cilj je brza obrada informacija vezanih uz neugodno iskustvo koje dovodi do „adaptivnog“ razrješenja uznemiravajućeg doživljaja.

U toku EMDR terapije klijent može doživjeti vrlo intenzivne emocije, ali na kraju terapijskog rada velika većina klijenata primjećuje značajnu redukciju simptoma i uznemirenosti vezanih uz traumatski doživljaj. Ovo dovodi, kako ističe Shapiro, do redukcije simptomatologije, do promjene negativnih uvjerenja u smjeru pozitivnih te na taj način omogućuje optimalno funkcioniranje klijenta.