Priznanja za efikasnost EMDR pristupa u liječenju PTSP-a
  • Američka Psihološka Asocijacija (APA) (1998-2002)
  • International Society for Traumatic Stress Studies (2000)
  • Britansko Ministarstvo Zdravstva (2001)
  • Ministarstvo obrane i Ministarstvo zdravstva (Veterans Health Affairs) U.S.A. (2004)
  • Ministarstvo zdravstva Italije  (ministero della Salute) (2003)
  • Ministarstvo zdravstva Velike Britanije-NHS
  • National Institute for Clinical Excellence (NICE) preporuka da se svi pacijenti oboljeli od PTSP poremećaja liječe psihoterapijom fokusiranom na rješavanje traume (KBT fokusiran na traumu ili EMDR) Clinical Guideline 26-March 2005