O nama


O namaO nama

EMDR Hrvatska je neprofitna organizacija registrirana 2021. godine, sa sjedištem na otoku Rabu. Bavi se promocijom, edukacijom i implementacijom psihoterapijske tehnike EMDR u kliničkom i istraživačkom radu.

Navedene aktivnosti podrazumijevaju:
  • Organizaciju i edukaciju terapeuta iz psihoterapijske metode EMDR
  • Proučavanje i širenje saznanja o doprinosu EMDR tehnike u sferi psihotraumatologije
  • Organizaciju predavanja, radionica i znanstvenih simpozija iz područja suvremenih pristupa u dijagnostici i rehabilitaciji psihotraume
EMDR Hrvatska je punopravni član Europske organizacije EMDR terapeuta, EMDR Europe, krovne organizacije koja radi na promociji, definiranju i očuvanju najviših standarda rada i efikasnosti psihoterapijske tehnike EMDR u kliničkoj praksi, istraživanju i edukaciji.

Danas EMDR Hrvatska okuplja 23 člana koji su završili prvu razinu (LEVEL 1) odnosno drugu razinu (LEVEL 2) EMDR edukacije. Članstvo je otvoreno svim terapeutima koji su završili barem prvu razinu EMDR edukacije od strane akreditiranih edukatora.