23 Jan
23Jan

Udruga EMDR Hrvatska je pod pokroviteljstvom EMDR Europe Association i u suradnji s udrugom EMDR Italia 22. siječnja 2022. uspješno ugostila izvanrednu edukaciju o grupnoj EMDR terapiji, koja je izazvala veliki regionalni interes. Na edukaciji koju je vodila Giada Maslovaric, psihoterapeut, EMDR supervizor i facilitator udruge EMDR Italia, sudjelovalo je 95 terapeuta iz regije – 33 iz Hrvatske, 33 iz Srbije, 22 iz Bosne i Hercegovine, pet iz Slovenije i dvoje iz Makedonije. Edukacija je popraćena izvrsnim simultanim prijevodom, na čemu se zahvaljujemo EMDR practitioner-u Mashi Romagnoli. 

Cijelo događanje je trajalo od 9:00-18:00 sati. U uvodnom dijelu događanja (9:00-10:00 sati) predstavljanje programa edukacije u ime organizatora EMDR Hrvatska održala je predsjednica Udruge, izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula Jengić, dr. med., spec. psihijatar, grupni terapeut, EMDR level 2 terapeut. Zatim je uvodnu riječ u ime EMDR Europe preuzela prof. dr. sc. Vesna Bogdanović, dr. med., psihijatar i analitički psihoterapeut, akreditirani trener EMDR Europe, supervizor EMDR Europe, EMDR Practitioner, predstavnik za zemlje jugoistočne Europe pri EMDR board Europe. Naposljetku, uvodno plenarno predavanje o grupnoj EMDR terapiji održala je Giada Maslovaric, psihoterapeut, EMDR supervizor i facilitator udruge EMDR Italia. 

Nakon uvodnog dijela, slijedila je edukacija iz EMDR grupne terapije. Posljednjih godina svjedoci smo brojnih događanja (pandemija, elementarne nepogode, klimatske promjene i katastrofe, socijalni nemiri, ratna zbivanja, ekonomske i druge migracije), koja imaju vrlo značajan utjecaj na pojedinca i grupe te mogu dovesti do značajne destabilizacije emocionalnog zdravlja i promjena ukupnog psihosocijalnog funkcioniranja. 

Ova stanja mogu biti uzrokom dubokih psihotrauma, osobnih i socijalnih kriza te zahtijevaju rad na ublažavanju i/ili otklanjanju njihovih posljedica. Praćenje i poticaj na samoozdravljenje osoba s težim psihotraumama je delikatno i složeno kao što je složena neurobiologijska podloga psihotraume koja je unatoč brojnim spoznajama neuroznanosti još uvijek nedovoljno istražen proces. 

Psihoterapijska znanja uz primjenu tehnika desenzibilizacije i re-elaboracije uz pomoć pokreta očiju (EMDR) poboljšala je i integrirala kliničku praksu velikog broja psihoterapeuta. Na koji način je moguće proširiti prednosti terapije na što veći broj ljudi kojima je potrebna pomoć stručnjaka? Kako ponuditi terapiju na visoko profesionalnoj razini za mnoge koji si je ne mogu priuštiti? To je osobito bilo vidljivo u vrijeme velikih katastrofa kao što je ova pandemijska gdje je psihoterapijska pomoć bila potrebna i odvijala se na više razina. Kako unaprijediti i poboljšati grupne procese i koheziju?  Ovo su samo neka od pitanja na koja je ova edukacija ponudila odgovor. 

U okviru EMDR Europe postoji iskustvo kao i certificirani terapeuti koji su tijekom godina proveli niz grupnih EMDR terapija u situacijama kao što su elementarne nepogode (npr. potres), u sustavima ograničene slobode, nakon iznenadnih i dramatičnih traumatskih događaja, ali i u okviru restrukturiranja u velikim tvrtkama kada je potrebna značajna promjena perspektive i instaliranje resursa i slično. Svaka grupa daje terapeutu mogućnosti dodatnog usavršavanja metodologije rada, imajući u centru pažnje trend rada grupe, ali ne gubeći pri tome fokus na pojedinca. 

Posljednjih godina mnogi EMDR psihoterapeuti u Italiji pridonijeli su unapređenju protokola rada u grupi u različitim kontekstima, pri čemu grupe potiču iz različitih spektara poremećaja i stanja (poremećaji hranjenja, dječji spektar autizma, onkologija, itd.). 

Ova izvanredna edukacija ponudila je niz kvalitetnih primjera iz prakse iskusnih EMDR terapeuta. U prvom dijelu edukacije predstavljen je temelj protokola za grupe koji slijedi osam faza standardnog EMDR protokola. Uz izvrsne primjere iz prakse, jasno su dane smjernice za sve one koji se žele baviti EMDR-om za grupe. 

Organizatori tečaja Udruga EMDR Hrvatska pozdravlja i zahvaljuje svim sudionicima na učešću, koje je za sve članove organizirano besplatno odnosno na trošak EMDR Hrvatska i uz značajnu pomoć EMDR Europe, kojoj se ovim putem posebno zahvaljujemo. 

Nadamo se da će ova platforma privući nove zainteresirane za rad i daljnju edukaciju te najavljujemo EMDR edukaciju razine 2 u travnju 2022. godine, a edukaciju razine 1 početkom lipnja ove godine. 

Na posljetku, posebnu zahvalu dugujemo našoj prvoj mentorici i predavačici bez čije podrške i truda naša prva edukacija i osnivanje Udruge EMDR Hrvatska ne bi bilo moguće, a to je prof. dr. sc. Vesna Bogdanović iz Milana, koja nas je učila ali i motivirala na daljnji intenzivni rad.